رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

قابل توجه دانشجویان خیر اندیش

قابل توجه دانشجویان خیر اندیش

🔹بسیج دانشجویی با همکاری کمیته امداد امام خمینی قصد دارد، در "طرح خیریه شهید ابراهیم هادی" تعدادی از کودکان و نوجوانان "بدسرپرست"(سرپرست از کارافتاده یا ناتوان اقتصادی) یا *بدون سرپرست* را با حمایت شما تحت پوشش قرار گیرند.
🔹لذا هر دانشجو با تکمیل فرم زیر می تواند اعلام آمادگی نماید که به صورت ماهیانه چه مبلغی را می تواند به حساب آن کودک یا نوجوان واریز نماید.
🔹پس از تکمیل فرم از طرف کمیته امداد با شما تماس خواهند گرفت تا حمایت شما را نهایی و قطعی نمایند.
🔹سپس شماره حساب مورد نظر برای شما از طرف بسیج دانشجویی اعلام می گردد.
https://formafzar.com/form/yoe3u