رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

خنیفر: دانشجو معلمان و استادان در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار گیرند

حسین خنیفر رییس دانشگاه فرهنگیان با ارسال نامه‌ای به محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به ضرورت زیست شبانه روزی و تاثیرگذاری آموزش‌های حضوری در نظام تربیت معلم و نیاز به بازگشایی پردیس‌ها و مراکز در گستره ملی، از وزیر آموزش و پرورش خواست تا با هماهنگی لازم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد در اولویت قرار گرفتن واکسیناسیون دانشجومعلمان، استادان و کارکنان را مورد توجه قرار دهد.

در همین راستا محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش نیز در نامه‌ای به سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به آسیب‌های آموزش‌های غیر حضوری در عرصه تعلیم و تربیت و نظر به تمهید شرایط حضور حداقلی دانشجو معلمان و الزام به زیست شبانه روزی آنان، خواست تا دانشجو معلمان، استادان و کارکنان این دانشگاه در اولویت دریافت واکسن کووید ۱۹ قرار گیرند.