رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

درباره ما

هوالشاهد

با نام خدا و با دورد به روان شهدای راه حق و حقیقت و با درود به روح مطهر امام راحل(ره)معمار کبیر انقلاب اسلامی که جوانان را باور داشت و با تکیه بر آنها انقلابی جهانی را برپاساخت. با آرزوی توفیقات روزافزون برای رهبر فرزانه انقلاب که رهنمودهای راه گشایشان نقشه راه برای جوانان مومن و انقلابی است و پشتیبان و هدایتگر مطالبه گری و آرمانخواهی این نسل تمدن ساز هستند.

 

ما جمعی از دانشجویان مومن و انقلابی دانشگاه های شهرستان کازرون بر آن شدیم تا نسبت به تحقق اهداف عالیه انقلاب اسلامی و رسالت مطالبه گری که بر دوشمان است ، با ایجاد رسانه ای مستقل به این امر مهم جامه عمل پوشانیم.

قطعا در این راه فرازهای حکیمانه رهبراندیشمندمان را توشه راه خویش می سازیم که بخشی از آنها را که طی سالهای 97 تا کنون بیان شده است به حضورتان تقدیم می نماییم.

 

این مطالبه‌گری خیلی چیز خوبی است. مطالبه‌گریِ آرمانها از آن چیزهایی است که از آن نباید دست برداشت.
 

 

لشکر جوانان مؤمن و انقلابی باید وارد میدان مطالبه دائم و هوشیارانه آرمانها و کمک به تحقق اهداف انقلاب شود.

 

احتیاج است به یادآوری این آرمانها با همان زبانِ ویژه‌ی جوانِ مؤمنِ انقلابی که از خصوصیّاتش صراحت است، از خصوصیّاتش شجاعت در گفتار است؛ اینکه شجاعانه حرف خودش را بزند.

 

این احساس روحیه‌ی تهاجم را در جوان دانشجو و جوان انقلابی، من کاملاً قبول دارم. بایستی این ارزشها به‌صورتِ صریح، هوشیارانه، دائماً مطالبه بشود؛ [از سوی] جوانِ پای کار.

 

اگر جوانان مؤمن و پاک این پرچم را زمین بگذارند، ممکن است کسانی آن را سردست بگیرند که هدفشان ضربه زدن به نظام است نه حل مشکلات مردم.

 

 

مطالبه گری طبعاً نوعی اعتراض و تأکید بر رفع مشکلات و نقایص موجود است اما باید جداً مراقب و هوشیار بود که نحوه بیان و ارائه مطالبات به گونه ای نباشد که اعتراض به نظام تلقی شود و یا دشمن بتواند آن را اعتراض به نظام القا کند.

 

 

مطالبه‌گری را حتماً با ارائه‌ی راه حل و دادن راه حلهای خوب و قابل قبول همراه کنید. و ضمناً مطالبه‌گری را با پرخاش و بدگویی هم همراه نکنید؛ خواهش من این است.