رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه های کازرون خطاب به شهردار کازرون در خصوص ماهیت و هویت میدان انقلاب

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه های کازرون خطاب به شهردار کازرون در خصوص ماهیت و هویت میدان انقلاب


بسیج دانشجویی دانشگاههای کازرون:
ماهیت و هویت میدان انقلاب کازرون باید حفظ و تقویت شود

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاههای شهرستان کازرون خطاب به شهردار کازرون بیانیه ای صادر کرد.

نامه بسیج دانشجویی کازرون به دادستان فارس

نامه بسیج دانشجویی کازرون به دادستان فارس

نگذارید برخی با استفاده از رانت اطلاعاتی ،اراضی سرسبز کازرون را تغییر کاربری دهند