رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه های کازرون خطاب به شهردار کازرون در خصوص ماهیت و هویت میدان انقلاب

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه های کازرون خطاب به شهردار کازرون در خصوص ماهیت و هویت میدان انقلاب


بسیج دانشجویی دانشگاههای کازرون:
ماهیت و هویت میدان انقلاب کازرون باید حفظ و تقویت شود

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاههای شهرستان کازرون خطاب به شهردار کازرون بیانیه ای صادر کرد.