رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

آغاز مطالبه گری دانشجویان بسیجی کازرون در جلسه با دادستان

آغاز مطالبه گری دانشجویان بسیجی کازرون در جلسه با دادستان

🔹در این نشست ابتدا هادی صحرابان مسول بسیج دانشجویی دانشگاه های کازرون با اشاره به هسته های مسئله محور گفت: هسته های مسئله محور بسیج دانشجویی با کارمیدانی و پژوهشی به دنبال حل مسائل و مشکلات کشور هستند و حلقه مفقوده ای که میان مردم و دستگاه های اجرایی فاصله انداخته بوده است را از میان بر داشته و زنجیره اتصال آنها خواهند شد.

🔹وی افزود: در شهرستان کازرون با تشکیل سه هسته مسئله محور حول مسائل عدالت شهری و روستایی ، کشاورزی و صنعت ، شفافیت اقتصادی به دنبال حل معظلات و مسائل شهرستان کازرون و کوه چنار هستیم.

🔹در ادامه پوریا رضازاده، علی شیرنژاد، و سعید زارع خفری از مسئولین هسته های مسئله محور بسیج دانشجویی پیرامون مسائل و معضلات شهرستان همچون طرح جدید نقشه تفصیلی شهر کازرون، وضعیت مدیریتی اتحادیه های اصناف و اتاق اصناف کازرون ، ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی به تشریح مسائل فوق پرداختند و از دادستان کازرون خواستار همکاری و مساعدت با هسته های مساله محور شدند.

🔹سپس حسین دهقان دادستان عمومی و انقلاب کازرون با اشاره به نقش دانشجویان بسیجی در مطالبه گری از مسئولان اظهار داشت: دانشجویان باید سه مسئله را از مسئولان مطالبه کنند، اول اینکه تمام تلاششان برای خدمت به مردم بکار گیرند ، دوم اینکه در حیطه وظایفه محوله خویش عمل و فعالیت و سلامت خود را حفظ کنند، سوم اینکه پاسخگوی عملکرد خود در قبال خدا و مردم باشند .

🔹وی در پایان از دانشجویان بسیجی خواست که به صورت فصلی نشست همفکری در رابطه با مسائل و معضلات شهرستان با هم داشته باشند و بنا به درخواست دانشجویان شماره فضای مجازی خود را برای ارائه گزارشات مردمی از تخلفات ارائه کرد. لذا شهروندان می توانند از تخلفات و جرائم با ارائه مستندات به شماره 09170456076 گزارشات خود را ارائه دهند.