رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

ترامپ برای برد تبلیغات انتخاباتی خود مکانیسم ماشه را مطرح می کند

ترامپ برای برد تبلیغات انتخاباتی خود مکانیسم ماشه را مطرح می کند

🔹محمدهادی صحرابان مسئول بسیج دانشگاه های کازرون با اشاره به طرح مکانیسم ماشه یا اسنپ بک گفت: ترامپ برای برد تبلیغاتی خود در انتخابات مکانیسم ماشه را مطرح می کند و این بحث بیشترین ضربه اش را امریکا خواهد خورد و به حیثیت بین المللی آمریکا آسیب خواهد زد.
🔹مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های کازرون با اشاره به وظیفه جمهوری اسلامی در قبال مکانیسم ماشه گفت: وظیفه نمایندگان مجلس اینست که با ارائه طرح ضربه متقابل یا اسنپ بک ایرانی هشدار لازم به آمریکا را در این خصوص بدهند و آمادگی خود را پاسخ سخت و متقابل اعلام نمایند.


🔹وی افزود: آمریکا در سالهای اخیر در انزوای بین المللی قرار گرفته و از طرفی نمی تواند پاسخگوی ملت خود برای مشکلات داخلی اش باشد و همواره به دنبال فرافکنی تبلیغاتی  است به همین خاطر با طرح های فریبکارانه برای ملت خود می خواهد ورشکستگی و انزوای خود را به تاخیر بیاندازد.


🔹محمدهادی صحرابان با اشاره به توافقات سازش شیوخ عرب بحرین و امارات با اسرائیل گفت: این اتفاق جدیدی برای مردم منطقه نیست ، اما شاید برای مردم آمریکا خبر جدیدی باشد. چرا که  غول های رسانه ای غرب آنچنان اسلام هراسی کرده اند که این خبر برای مردم آمریکا و غرب اتفاق جدیدی به نظر می رسد و این خبر مصرف داخلی برای کشور آمریکا دارد و در راستای فریب و جذب آرای مردم آمریکا و همچنین خوش خدمتی ترامپ به صهیونیست هاست .


🔹وی در ادامه اظهار داشت: البته باید به خاطر حماقت شیوخ بحرین و امارات به دلیل علنی سازی روابطشان با اسرائیل، پاسخ های سختی از سوی جمهوری اسلامی دریافت کنند چرا که علاوه بر خیانت به جهان عرب به  امنیت خاورمیانه نیز خیانت کرده اند.