رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

توزیع8هزار قطعه مرغ در بین نیازمندان و آسیب دیدگان اقتصادی کرونا

توزیع8هزار قطعه مرغ در بین نیازمندان و آسیب دیدگان اقتصادی کرونا

در دومین مرحله از رزمایش کمک مومنانه  و با پیگیریهای بسیج دانشجویی کازرون و با مساعدت بنیاد برکت تعداد 8هزار قطعه مرغ منجمد توسط گروه های جهادی حوزه های مقاومت  شهری  کازرون در بین نیازمندان توزیع شد.
پیش از این نیز در مرحله اول رزمایش کمک مومنانه 750 بسته مواد غذایی در بین نیازمندان روستاهای محروم بخش مرکزی و دهستان  فامور توسط گروه های جهادی بسیج دانشجویی توزیع گردید.