رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

توئیت دانشجویی، سعیدزارع خفری: پیدا کردن گاندو کارسختی نیست؟

توئیت دانشجویی، سعیدزارع خفری: پیدا کردن گاندو کارسختی نیست؟
در انتشار فایل صوتی محرمانه که #آشنا و #ظریف پر کرده اند، گاندو کیست؟؟؟ پیدا کردن گاندو در پرونده ای که چند نفر خاص به آن دسترسی داشته اند کار سختی نیست... .

سعید زارع خفری