رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

دانشگاه آزاد کازرون؛ زخم خورده از بی توجهی مسولان استانی

دانشگاه آزاد کازرون؛ زخم خورده از بی توجهی مسولان استانی

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون با اشاره به وضعیت مدیریتی دانشگاه آزاد کازرون گفت: دانشگاه آزاد کازرون قریب به ۴ سال است که به صورت سرپرستی اداره می شود و با تاسف بیشتر هر سه سرپرستی که در این چند سال مدیریت دانشگاه را برعهده داشته اند با حفظ سمت های استانی و دانشگاهی بوده است.

پوریا رضازاده افزود: چرا باید دانشگاهی که بزرگترین دانشگاه کازرون همچنین یکی از باسابقه ترین و مهم‌ترین واحدهای دانشگاه آزاد در استان فارس محسوب می شود باید اینگونه اداره شود؟ چرا دانشگاه آزاد استان نسبت به دانشگاه ازاد کازرون بی‌توجه است؟

وی با برشمرده مشکلات این واحد اظهار داشت: بزرگترین مشکل دانشگاه آزاد کازرون، عدم بهره‌برداری از بیمارستان آموزشی این دانشگاه است که آن را به سمت یک دانشگاه ورشکسته اقتصادی سوق داده است.

رضازاده با اشاره به سابقه دانشگاه آزاد کازرون افزود: چرا باید دانشگاهی که روزگاری در دهه ۷۰ و ۸۰ آنچنان نام و آوازه علمی در کشور داشته ، امروز به وضعیتی دچار شود که در رده های ضعیف از آن نام برده شود و مسولین استانی اهمیتی برایش قائل نشوند و از بین اساتید متعهد و توانمند یک نفر را به عنوان رئیس واحد منصوب نمایند