رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

دوره انسجام تشکیلاتی توسط مدرسه کادرسازی تشکیلات بسیج دانشجویی کازرون برگزار می شود

دوره انسجام تشکیلاتی توسط مدرسه کادرسازی تشکیلات بسیج دانشجویی کازرون برگزار می شود

دوره انسجام تشکیلاتی توسط مدرسه کادرسازی تشکیلات بسیج دانشجویی کازرون در هفته آخر مرداد برگزار می گردد.
در این دوره که ویژه اعضای شورای بسیج دانشجویی دانشگاه های کازرون می باشد سلسله جلسات و کارگاه های آموزشی و تشکیلاتی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
این رویداد از 28مرداد تا31 مرداد برگزار خواهد شد .