رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

فراخوان ایده و مساله جهت تشکیل بانک نظام مسائل

فراخوان ایده و مساله جهت تشکیل بانک نظام مسائل

به ­منظور تربیت و آماده­سازی نیروهای مستعد و نخبه با هدف زمینه‌سازی اثرگذاری آنان بر پیشبرد مؤلفه­های مختلف و مشکلات و موانع رشد و پیشرفت جامعه بسیج دانشجویی با تشکیل هسته های مساله محور با رویکردهای پژوهشی و مطالبه گری به دنبال حل موانع و مشکلات در سطح دانشگاه گرفته تا شهرستان یا استان و یا کشور. بدین منظور برای آشنا سازیدانشجویان با این رویداد ارزشمند در سه گام برنامه ریزی لازم انجام گرفته تا به مقصود نهایی دست یابد.
در گام اول فراخوان و جمع آوری مشکلات و موانع که از آن به عنوان مساله یاد می کنیم می باشد. در گام دوم آموزش هسته ها جهت پژوهش مساله محور و مطالبه گری و گفتمان سازی است.
لذا بسیج دانشجویی با در نظر گرفتن جوایز به بهترین معرف های مساله که دارای شاخص هایی همچون خرد و متوسط بودن و همچنین قابل حل در بازه زمانی کوتاه و متناسب باشند گام اول خود را تا پایان مرداد99 بردارد.
لذا دانشجویان محترم می توانند مساله های مدنظر خود را به شماره09176324298 ارسال نمایند