رسانه خبری تحلیلی و مطالبه گر دانشجویان دانشگاه های کازرون

کمک مومنانه دانشجویان کازرون به مناسبت دهه امامت و ولایت

کمک مومنانه دانشجویان کازرون به مناسبت دهه امامت و ولایت

به مناسبت دهه ولایت و امامت و در راستای رزمایش کمک مومنانه 100کیلوگرم مرغ با کمکهای نقدی دانشجویان بین محرومین و نیازمندان توزیع گردید.
لازم به ذکر است هسته حرکت های جهادی بسیج دانشجویی کازرون از ابتدای رزمایش کمک مومنانه به ابتکار طرح پنج شنبه های علوی را راه اندازی و با کمک های نقدی دانشجویان و اساتید دانشگاه ها هر هفته این برنامه را جهت کمک به محرومین اجرا می نمایند.